20160708

Книга протоколів КУК від 18 липня 1950 до 6 грудня 1956

ПРОТОКОЛИ - Том 2,
від 18 липня 1950 до 6, грудня 1956 р.
ВИТЯГ

РІК СТОР. РІЧНІ ЗБ. ГОЛОВА СЕКР.РЕК СЕК.ФІН. КАСІЄР ЗАВВАГИ
1950

М. Гомола М. Гомола Лазренко
Проти комун.
Віче, 22-10 ВЕЛИЧАВО
1951 І8 17-1-51 Й.Ясінчук
.Д. Лазорко
І.Чайківський
А.Карпінський


Турко.
60 Річча Ук.Піонерів Рекорду нема. ВЕЛИЧАВО
кільках зборів нема.
1952 37 нема В.Лака І.Козоріс

В.Кнігніцький

1953 59 30-1-53
А.Крушельницький
Круз
І. Шпак

В.Кнігніцький Канцелярія КУК в п.Рурика.Предст. КУК марцінів. У.замчу к.Предст. до університету- Рурик і макар.
1954 124 9-2-54 Т.Кузик
В.Лака/не діяльний/
І.Шпак
С. Солтис П.Мельничук


Сюник. Ільченкові $100.00-поміч.
1955 144 24-2-55 Т.Кузик
З.Томченко
Б. Климко


В.Кнігніцький Ком.Пош.Ук.Книжки принято як автономне тіло стор. 145. Звідомлення стор.162
1956 170 18-3-56 Т.Кузик З.Томченко

В.Кнігніцький1951 Протоколи Ювілейного Комітету 60-річча Укр. піонерів находиться в осібній книжці, Протоколи том 3-ий І95І р.
Кінець тому 2-го 6-го грудня 1956
Продовження 1956р. від 13-го грудня в Протоколах том 4-ий.
1950 М.Гомола — робив заходи в снр. Укр. мови на Університеті

В 1951 приїздив організатор КУК П. Зорич

0 comments :

Post a Comment

All comments are premoderated / Всі коментарі підлягають премодерації