20160711

Архіви KУК 196X Extra

Некаталогізована збірка документів КУК за 1960-1969 роки.

Містить, але не обмежується:
Листи від централі КУК
Правилник до відділів КУК 1962р.
Інформаційний обіжчик 1963р.
Фінансовий звіт КУК 1965р.
Звернення до громади у рік 75 річниці прибуття українських піонерів до Канади.
Газетні вирізки украінською з матеріалами до 100р. утворення Канади.

0 comments :

Post a Comment

All comments are premoderated / Всі коментарі підлягають премодерації