20160711

Архіви KУК том 5. 1958 Ювілейного комітету 100-річча Б.К. (листування і документи)

 Переписка, одержані листи, копії висланих листів
Повідомлення-Запрошення, Різне.
Програми на стороні: 39, 56, 90, 140, 116, 124, 127
Пресові звідомлення /не всі/ 1, 24, 71
Проект святкування
Фінансові звідомлення 164, 169, 198 - 208
Протоколи ювілейного Комітету 173 до 197
І.Ткач голова
Марія Вакалюк секр.
П.Мисько касієр
Частини зарекордовано на фільмі /Богдана/

0 comments :

Post a Comment

All comments are premoderated / Всі коментарі підлягають премодерації